Производители

Вентилация

Системите на "Малев Инженеринг" за вентилация подават свеж въздух, премахват застоялия въздух, балансират влажността  и създават чиста и комфортна среда и осигурява 40% икономия на енергия.

Подкатегории

Канални вентилатори

Канални вентиалтори

Вентилационни боксове

Вентилационни боксове

Покривни вентилатори

Покривни вентилатори

Центробежни вентиалтори

Центробежни вентиалтори

Продукти за въздухоразпределение

Продукти за въздухоразпределение

Вентилатори за агресивни газове

Вентилатори за агресивни газове

Въздуховоди

 Спироканали и аксесоари, Гъвкави въздуховоди, Твърди панели, Шумозаглушители

Аксиални вентиалтори

Аксиални вентиалтори

Димоотводни вентилатори

Димоотводни вентилатори

Фасадни решетки

Фасадни вентилационни решетки

  • Филтри