предимства

Фирма " Малев Инженеринг ВТ" е с вече 26 годишен опит в проектиране, изграждане,сервиз и поддръжка на:

  • кухненска аспирация и вентилация;
  • общообменна климатизация и вентилация за:Питеинмни гаражи, битова вентилация по норми на ДЗК и РЗИ);
  • Промишлена вентилация и аспирация;
  • производствени халета, сервизи, цехове за оксидация, цехове за никелиране.
  • Общообменни вентилационни системи за: кафенета, барове и ресторанти;
  • Вентилация и климатизация и отопление на басейни, къщи и административни сгради,офис сгради;
  • Вентилация климатизацияи отопление на халета и селскостопански помещения;
  • Изграждане на вентилация в производствени предприятия.
  • Гаранционен и след гаранционен сервиз.