Vitoligno 100-S

Производител: Viessmann show products

Vitoligno 100-S – високоефективен пиролизен котел

Спечелете с тези предимства

  • Пиролизен котел на атрактивна цена
  • Висока ефективност и ниски температури на отработените газове
  • Голяма камера за зареждане с нацепени дърва
  • Високоефективно пиролизно горене за оптимално оползотворяване на горивото
  • Дълга продължителност на работа без зареждане с дърва
  • Изключително малко пепел и лесно почистване

 

Голяма камера за зареждане за продължително горене 

Голямата камера за зареждане с дърва гарантира продължителност на горенето и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата за дървата в предната част на котела зареждането е лесно и удобно.

Чрез изсмукване на кислорода от камерата дървата само тлеят. Отделящите се при горенето газове се отвеждат в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарване на вторичен въздух с висока температура изгарят чисто и пълноценно

 

Оптимално оползотворяване на горивото

Пиролизната техника позволява високи коефициенти на ефективност при ниски стойности на отделените емисии. Големи, последователно свързани топлообменни повърхности в комбинация с вентилатора за отработените газове поддържат температурите на отделените газове ниски и допринасят за добро ополозтворяване на горивото.

Допълнения

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button