GRS-CQ /O-1PH-Versati2

VERSATI II външно тяло монофазно За изтегляне
 

GRS-CQ /O-1PH-Versati2

  • Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор

Приложение

  • VERSATI II е въздухоохлаждаема термопомпена система с DC Inverter компресор. Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ с възможност за включване на слънчеви колектори

Хладилен агент

  • R410A

Спецификации

  • Работна температура в режим на отопление: -20оС до 35оС

  • Работна температура в режим на охлаждане: 10оС до 43оС

  • Работна температура в режим БГВ : -20оС до 48оС

  • Температурен диапазон на водата за отопление: 25оС до 55оС

  • Температурен диапазон на водата за охлаждане: 7оС до 25оС

  • Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС

Проектна спецификация

??copy??
  • Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор. Вътрешно тяло с циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление. Минимална работна температура в режим отопление 20оС. Температура на водата за БГВ от 40оС до 80оС. Модел VERSATI

Технически данни

Модел GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(O) GRS-CQ10Pd/NaB-K(O) GRS-CQ12Pd/NaB-K(O) GRS-CQ14Pd/NaB-K(O) GRS-CQ16Pd/NaB-K(O)
Мощност (1) Отоплителна (подово отопление) kW 9.0 10 12.5 13.5 14.5
Охладителна (подово отопление) kW 9.5 11 12.5 13.5 15.5
Консумирана мощност (1) Отопление kW 2.17 2.44 2.81 3.07 3.78
Охлаждане kW 2.57 3.24 3.57 4.09 4.53
EER (1) Охлаждане - 3.70 3.40 3.50 3.30 3.20
COP (1) Отопление - 4.15 4.10 4.45 4.40 4.10
Мощност (2) Отоплителна (конвектор или радиатор) kW 8.5 9.0 11.0 12.0 14.0
Охладителна (конвектор) kW 7.0 8.5 9.5 10.0 10.5
Консумирана мощност (2) Отопление kW 2.79 2.81 3.14 3.48 4.0
Охлаждане kW 2.59 3.15 3.39 3.57 3.96
EER (2) Охлаждане - 2.70 2.70 2.80 2.80 2.65
COP (2) Отопление - 3.050 3.20 3.50 3.45 3.50
Хладилен агент Тип - R410A R410A R410A R410A R410A
Количество хладилен агент kg 2.1 2.1 3.2 3.2 3.2
Температура на БГВ °C 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
Шумово ниво dB(A) 59 59 57 57 58
Тръбни връзки - газова фаза mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Тръбни връзки - течна фаза mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
Размери WxDxH mm 921x427x791 921x427x791 900x412x1345 900x412x1345 900x412x1345
Тегло kg 71 71 118 118 118
Забележки:
(1) Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
Температура на водата: 23°C/18°C;
Външна температура: 35°CDB/24°CWB
Отопление
Температура на водата: 30°C/35°C;
Външна температура: 7°CDB/6°CWB
Стандартна дължина на тръби: 7.5 m
(2) Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
Температура на водата: 12°C/7°C;
Външна температура: 35°CDB/24°CWB
Отопление
Температура на водата: 40°C/45°C;
Външна температура: 7°CDB/6°CWB
Стандартна дължина на тръби: 7.5 m

Принципна схема

Ask about this product
AddThis Social Bookmark Button