Сервомотори

Сервомотори

  • Филтри
BLM-M
Категория: Сервомотори
Сервомотори без пружина BELIMO За изтегляне
 
 

Технически данни

 

LM .. A

NM .. A

SM .. A

GM .. A

5 Nm 10 Nm 20 Nm 40 Nm

За клапи с площ до:

1 m2

2 m2

4 m2

8 m2

Сервомотори On/Off

 

AC/DC 24V

 

LM24A

NM24A

SM24A

GM24A

с допълнителен ключ, 1 x SPDT

LM24A-S

NM24A-S

SM24A-S

-

AC 230V

 

LM230A

NM230A

SM230A

GM230A

с допълнителен ключ, 1 x SPDT

LM230A-S

NM230A-S

SM230A-S

-

Пропорционални сервомотори

Управляващ сигнал Y: DC 0 ... 10 V, 100 kΩ / Обратна връзка за позиция DC 2 ... 10 V, макс. 1 mA

AC/DC 24V

LM24A-SR

NM24A-SR

SM24A-SR

GM24A-SR

AC 230V

LM230ASR

NM230ASR

SM230ASR

-

Мултифункционални сервомотори

Програмируеми

AC/DC 24V

LM24A-MF

NM24A-MF

SM24A-MF

GM24A-MF

Технически данни

       

Ос на клапа

диагонал / диаметър

6 ... 20 mm

8 ... 26 mm

10 ... 20 mm

12 ... 26 mm

Време за реакция

150 s / 90°

Ръчно управление

Отблокира се с бутон, заключване

Съединение

Кабел 1 m / Клеми

Посока на движение

Избира се с превключвател

Ъгъл на въртене

Макс. 95°, позиционира се в двата края с регулируеми механични ограничители

Индикация на позиция

Механична

Ниво на звукова мощност

≤ 35 dB(A) - 150 s

≤ 45 dB(A) - 150 s

Степен на защита

IP 54

EMC

CE в съотвествие с 2004/108/EC

Работна температура

-30 ... +50°C

Температура при покой

-40 ... +80°C

Влажност на околната среда

95% r.h., без конденз
BLM-F
Категория: Сервомотори
Сервомотори с пружина BELIMO За изтегляне
 
 

Технически данни

  TF .. LF .. NF .. A SF .. A EF .. A
2 Nm 4 Nm 10 Nm 20 Nm 30 Nm

За клапи с площ до:

0.4 m2

0.8 m2

2 m2

4 m2

6 m2

Сервомотори On/Off

 

AC/DC 24V

  TF24 LF24 NF24A SF24A EF24A

с допълнителен ключ, 1 x SPDT

TF24-S LF24-S - - -

с допълнителен ключ, 2 x SPDT

- - NF24A-S2 SF24A-S2 EF24A-S2

AC 230V

  TF230 LF230 NF230A SF230A EF230A

с допълнителен ключ, 1 x SPDT

TF230-S LF230-S - - -

с допълнителен ключ, 2 x SPDT

- - NF230A-S2

SF230A-S2

EF230A-S2

AC 24 ... 240V / DC 24 ... 125V

  - - NFA SFA -

с допълнителен ключ, 2 x SPDT

- - NFA-S2 SFA-S2 -

3-позиционен сервомотор

         

AC 24V

TF24-3 - NF24A-3 SF24A-3 -

Пропорционални сервомотори

Управляващ сигнал Y: DC 0 ... 10 V, 100 kΩ / Обратна връзка за позиция DC 2 ... 10 V или DC 0 ... 10 V, макс. 1 mA

AC/DC 24V

Работни граници: DC 2 ... 10 V

TF24-SR LF24-SR NF24A-SR SF24A-SR EF24A-SR

с допълнителен ключ, 2 x SPDT

- - NF24A-SR-S2 SF24A-SR-S2 EF24A-SR-S2

Работни граници: DC 0 ... 10 V

- - NF24A-SZ SF24A-SZ -

с допълнителен ключ, 2 x SPDT

- - NF24A-SZ-S2 SF24A-SZ-S2 -

AC 230V

Работни граници: DC 2 ... 10 V

TF230-SR - - - -

Мултифункционални сервомотори

програмируеми

AC/DC 24V

TF24-MFT LFT24-MFT NF24A-MF SF24A-MF EF24A-MF

Технически данни

 

Ос на клапа

диагонал / диаметър

6 ... 12 mm

8 ... 16 mm

10 ... 25.4 mm

12 ... 25.4 mm

12 ... 26.7 mm

Време за реакция

Мотор

< 75 s / 90°

< 40 ... 75 s / 90°

< 75 s / 90° < 75 s / 90° < 75 s / 90°
SR: 150 s / 90° SR: 150 s / 90° SR/SZ: 150 s / 90° SR/SZ: 150 s / 90° SR/SZ: 150 s / 90°

Връщаща пружина

< 25 s / 90° ~ 20 s / 90° < 20 s / 90° < 20 s / 90° < 20 s / 90°

Ръчно управление

 

Ръкохватка

Съединение

Кабел 1 m / PVC

Кабел FRNC 1 m

Посока на движение

Избира се с монтиране на L/R

Ъгъл на въртене

Макс. 95°, позиционира се в двата края с регулируеми механични ограничители

Индикация на позиция

Механична

Ниво на звукова мощност

Мотор

≤ 50 dB(A) - 75 s

≤ 50 dB(A) - 75 s

≤ 45 dB(A) - 75 s

≤ 50 dB(A) - 75 s

Връщаща пружина

= 62 dB(A) - 25 s = 62 dB(A) - 20 s = 62 dB(A) - 20 s

= 62 dB(A) - 20 s

Степен на защита

IP 42 IP 54

IP 54 1)

EMC

CE в съотвествие с 2004/108/EC

Работна температура

-30 ... +50°C

Температура при покой

-40 ... +80°C

Влажност на околната среда

95% r.h., без конденз

Забележки

1) Възможност за поръчка на версии EF.. с клас на защита IP 66
S1A

S1A

Категория: Сервомотори
Помощни контакти BELIMO За изтегляне
 

S1A

  • 1 помощен контакт с регулируем момент на превключване, подходящ за всички сервомотори LM..A.., NM..A.., SM..A.. и GM..A..

Спецификации

  • Превключващ ток: 1 mA ... 3 (0.5) A, 250 V AC

 

Технически данни

  • IP 54

Диаграма на електрическо свързване