Електронагреватели

Електронагреватели

 • Филтри
RVA

RVA

Електронагреватели За изтегляне
 

RVA

 • Канален електронагревател за монтаж на правоъгълен въздуховод

Спецификации

 • Рамка изработена от поцинкована стомана
 • Максимална температура на изхода: 50°C
 • Минимална скорост на потокa: 1.5 m/s
 • Отоплителната мощност на електронагревалите варира от 9 до 36 kW
 • Необходимата отоплителна мощност се изчислява по формулата: 
  P = Q x 0.36 x Δt, където:
  • P - мощност [W]
  • Q - дебит [m3/h]
  • Δt - температурна разлика

 

 

Размери

Технически данни

  W H D P X
[mm] [mm] [mm] [kW] [бр.]
RVA 400 x 200 400 200 370 6 5
RVA 400 x 200 400 200 370 9 8
RVA 400 x 200 400 200 370 12 10
RVA 500 x 250 500 250 370 9 5
RVA 500 x 250 500 250 370 12 6
RVA 500 x 300 500 300 370 12 5
RVA 500 x 300 500 300 370 15 (9+6) 7
RVA 500 x 300 500 300 370 18 (12+6 8
RVA 600 x 300 600 300 370 15 (9+6) 6
RVA 600 x 300 600 300 370 18 (12+6) 7
RVA 600 x 300 600 300 370 24 (15+9) 9
RVA 600 x 350 600 350 370 18 (12+6) 6
RVA 600 x 350 600 350 370 24 (15+9) 8
RVA 600 x 350 600 350 370 30 (15+15) 10
RVA 700 x 400 700 400 370 18 (12+6) 5
RVA 700 x 400 700 400 370 24 (15+9) 6
RVA 700 x 400 700 400 370 30 (15+15) 7
RVA 800 x 500 800 500 370 24 (15+9) 4
RVA 800 x 500 800 500 370 30 (15+15) 5
RVA 800 x 500 800 500 370 36 (9+12+15) 6
RVA 1000 x 500 1000 500 370 36 (9+12+15) 5

Забележки

 • P - Мощност

Пад на налягане

Забележки

 • Ps = пад на налягане
 • V = скорост на въздушния поток
 • Падът на налягане в електронагревателя зависи от скоростта на въздушния поток и броя на отоплителните елементи. Изчисляването на броя на отоплителните елементи се прави по формулата X = P / (A * 15), където: 
  X - приблизителен брой на редовете отоплителните елементи
  P - пълна мощност [kW]
  А - площ на секцията [m2]
CVA - M
Електронагреватели За изтегляне
 

CVA - M

 • Електронагревател, за монтаж на кръгли въздуховоди

Материал

 • Стоманен корпус, с уплътнителни гумени пръстени от двете страни
 • Нагревателните елементи са от неръждаема стомана ASI 304

Спецификации

 • Вградена двустепенна термозащита: първа при достигане на температура 50°C (с автоматично възстановяване), и втора при достигане на температура 100°C (с ръчно възстановяване с бутон на корпуса)
 • Напрежение: 220V или 380V
 • Максимална температура на изхода: 50°C
 • Минимална скорост на потока: 1.5 m/s
 • Необходимата отоплителна мощност се изчислява по формулата: P = Q x 0.36 x

  Δt, където:

  • P = мощност [W]
  • Q = дебит [m3/h]
  • Δt = температурна разлика

Монтаж

 • Кръгли въздуховоди

Примерна поръчка

 • CVA, 200, 1f, 2400, -M

 

Пояснение:

CVA - M = електронагревател

200 = диаметър в mm, (вижте таблицата)

1f = захранване монофазно 230V, 2f = захранване двуфазно 400V, 3f = Захранване трифазно 400V

2400 = отоплителна мощност в W, (вижте таблицата)

Размери

  A B C D  
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
CVA-100-0.4-1 225 325 40 125 2.5
CVA-160-2.4-1 260 380 40 160 3.3
CVA-160-5-2 260 380 40 160 4.3
CVA-200-3-1 300 380 40 200 3.6
CVA-200-5-2 300 380 40 200 4.4
CVA-200-6-2 300 380 40 200 6.1
CVA-250-4.5-3 350 380 40 250 5.1
CVA-250-6-3 350 380 40 250 6.6
CVA-250-9-3 350 380 40 250 6.6
CVA-315-6-2 415 380 60 315 6.4
CVA-315-9-3 415 380 60 318 8.2
CVA-315-12-3 415 380 60 315 9.2

Технически данни

  D P V/Ph I Qv
  [mm] [kW]   [A]

[m3/h]

CVA-100-0.4-1 125 1.2 1/230 5.2 71
CVA-160-2.4-1 160 2.4 1/230 10.4 141
CVA-160-5-2 160 5 1/400 12.5 295
CVA-200-3-1 200 3 1/230 13.0 177
CVA-200-5-2 200 5 1/400 12.5 295
CVA-200-6-2 200 6 3/400 8.7 353
CVA-250-4.5-3 250 4.5 3/400 6.5 265
CVA-250-6-3 250 6 3/400 15.0 353
CVA-250-9-3 250 9 3/400 13.0 530
CVA-315-6-2 315 6 3/400 15.0 353
CVA-315-9-3 315 9 3/400 13.0 530
CVA-315-12-3 315 12 3/400 20.0 707

Забележки

 • D = диаметър
 • P = мощност
 • I = ток
 • Qv = дебит

Забележки

 • Δt = температурна разликa

 • Q = дебит
 • Ps = пад на налягане
 • P = отоплителна мощност