Кондензни помпи

Кондензни помпи

 • Филтри
SI 3100
Кондензни помпи За изтегляне
 

Приложение

 • Климатични агрегати до 10 kW

Спецификации

 • Максимален дебит: 10 l/h

 • Максимален напор: 6 m

 • Шумово ниво на 1 m: 25 dB(A)

Размери

 • Помпа (L x W x D): 66 x 44 x 59 mm

 • Поплавък (L x W x D): 55 x 38 x 32 mm

Технически данни

 • Захранване: 230V

 • Консумация: 18 W

 • Термична защита: 90°C

SI 1805
Кондензни помпи За изтегляне
 

SI 1805

 • Центробежна кондензна помпа с резервоар

Приложение

 • Климатични и вентилационни инсталации

Спецификации

 • Максимален дебит: 500 l/h
 • Максимален напор: 5.4 m
 • Резервоар: 0.5 l
 • Шумово ниво на 1 m: 47 dB(A)
 • Захранване: 230V

Размери

 • L x W x D: 195 x 130 x 122 mm

Технически данни

 • Мощност: 90 W
 • Термична защита: 130°C
SI 82
Кондензни помпи За изтегляне
 

SI 82

 • Центробежна кондензна помпа с резервоар

Приложение

 • Климатични и вентилационни инсталации

Спецификации

 • Максимален дебит: 500 l/h
 • Максимален напор: 5 m
 • Резервоар: 2 l
 • Шумово ниво на 1 m: 45 dB(A)
 • Захранване: 230V

Размери

 • L x W x D: 279 x 130 x 171 mm

Технически данни

 • Мощност: 70 W
 • Термична защита: 105°C