#
#
Начало » Продукти » Вентилация » Промишлена вентилация
#
Алуминиев таванен дифузор

Алуминиев таванен дифузор с четиристранно насочване на въздушната струя.

#
Вентилационна решетка за стенен монтаж

Вентилационна решетка за стенен монтаж.

#
Канален вентилатор VCR

Канален вентилатор VCR-използва се за общообменни, нагнетателни и смукателни вентилационни системи.

#
Боксове с двойнозасмукващи вентилатори

АТС-вентилационни боксове с двойнозасмукващи центробежни вентилатори UPE.

#
Двойнозасмукващи центробежни вентилато&

АТС-двойнозасмукващи центробежни вентилатори- използват се за общообменни, нагнетателни и смукателни вентилационни системи.

#
Центробежен вентилатор с изнесен двигате

АТС-центробежен вентилатор с изнесен двигател тип МВ-предназначени са за изсмукване на чист или слабо замърсен въздух.

#
Покривни вентилатори

АТС-покривни вентилатори-използват се за вентилация на търговски,жилищни и обществени сгради.

1